Kezdőlap


 

KEOP-7.13.0/15-2015-0017 

KEOP

Kedvezményezett neve: „Soli Deo Gloria Konzorcium”

A projekt címe: „Soli Deo Gloria Konzorcium” egyházi épületeinek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése

Támogatás összege: 105.491.792 Ft.

Támogatás mértéke (%-ban): 100


A projekt tartalma:

A projekt alapvető célja az energiamegtakarítást eredményező beruházási projektek előkészítése a 2014-2020 közötti időszakra. A 7.13.0/15 konstrukció a Környezet és Energia Operatív Program „7. Projektelőkészítés” prioritási tengelyhez kapcsolódik. Célja egyrészt a pályázó szervezet vonatkozásában értelmezett épületállományi kataszter létrehozása, továbbá a kataszterben található épületek közül a közfeladat-ellátással foglalkozók, meghatározott szempontrendszer szerinti rangsorolása, és a kiválasztott épületek energiahatékonysági fejlesztéseihez szükséges tervezési, előkészítési feladatok megvalósítása.


A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015. november 30.

A projekt azonosító száma: KEOP-7.13.0/15-2015-0017

 

Koncepcionális fázisba tartozó, projektelőkészítési tevékenységek (II. fázis)

A pályázat I. fázisában megtörtént az adatgyűjtés, az épületállomány-kataszter összeállítása, az épületek tulajdoni lapjának és térképmásolatának, illetve fogyasztási adatainak beszerzése.

A II. fázisnak feladatainak célja az I. fázisban elkészített kataszter épületállományából kiválasztott ingatlanok koncepcionális tervezése. A pályázat II. fázisában a közfeladatot ellátó ingatlanok kerülhettek bele, így a projekt ezen fázisában összesen 71.083 m2 terület került felmérésre.

 

A II. fázisban az alábbi tevékenységek valósultak meg:

- A II. fázisba továbbított épületek felmérési terveinek elkészítése.
- Az épületek meglévő állapotára vonatkozó energetikai tanúsítás.
- Az épületek energetikai felmérései alapján a javasolt energetikai korszerűsítések, elérhető engergiamegtakarítások és fejlesztések költségvonzatának becslése.

Ótemplom


Tervezési fázisba tartozó előkészítési tevékenységek (III. fázis)

A tevékenyég célja a II. szakaszban felmért épületállományból kiválasztott épületekre vonatkozó épületenergetikai fejlesztések megvalósításra történő teljes körű kidolgozása, megújuló energiaforrás hasznosításának tervezésével.

A III. és egyben utolsó tervezési fázisba, az elkészült felmerések és tanúsítványok alapján összesen 10 darab épületet választottunk ki, melyek összesen 22.912 m2 területet jelentenek.

 

A III. fázisban a következő munkákat teljesítettük:

- A III. fázisba átvitt épületeinek részletes tervek, építési engedélyes tervek, tendertervek, műszaki beavatkozási tervek, kiviteli tervek elkészítése.
- Az épületek teljes bekerülési költségének véglegesítése.
- Tervezett állapotra vonatkozó épületenergetikai tanúsítvány elkészítése.
- Energetikai számítások elkészítése, az energia- és energiaköltség-megtakarítások kiszámítása.

Ótemplom