Kedves Testvérek! Az utóbbi hetekben több alkalommal a híradásokba került és megszólíttatott gyülekezetünk, mint oktatási intézményeink fenntartója, az alábbi nyilatkozatot jelentette meg a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség Elnöksége:

Nyilatkozat

„Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van
amelynek tervezője és alkotója az Isten.”,
( Zsid 11,10)

Október 5-én délután a város polgármestere, továbbá néhány más közszereplő közvetlenül a Bethlen Gábor Református Gimnázium főbejárata előtt tartott demonstrációt, amelyen sajtóhírek szerint az iskolát politikai elfogultsággal vádolták.

November 8-án a „Promenád24” internetes hírportálon „Az ellenzék legerősebb bástyája lett a Bethlen” címmel jelent meg glossza, amely ellenkező irányú elfogultsággal vádolta intézményünket.

Ezek az ellentmondásos minősítések is jelzik a nagy hagyományú iskolával szembeni fellépések indokoltságának megkérdőjelezhetőségét.

Elhatárolódunk attól, hogy köznevelési intézményeinket aktuálpolitikai csatározások színtereként nevezzék meg. Figyelmünket továbbra is a valódi feladatokra összpontosítjuk: a keresztyén nevelésre, diákjaink személyiségfejlődésének támogatására és a hazaszeretetre.

Az időtálló alapértékek és a református köznevelés három évszázados vásárhelyi hagyományai melletti elkötelezett kiállás a „református iskola” eszményének képviselete és Krisztus szeretetének megélése a város tágabb közösségében is.

Isten megtartó ereje által a templom és az iskola 300 éve erős toronyként, a történelem viharait is kiállva magasodik a város központjában.

E hagyomány szellemében kérjük iskolai közösségeink tagjait, hogy tartózkodjanak az olyan megnyilvánulásoktól, amelyek, mások számára ürügyül szolgálhatnak a vásárhelyi református köznevelés tekintélyének aláásására.

Hódmezővásárhely, 2022. november 11.

A Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség Elnöksége

Megosztás
Scroll to Top