Hálaadás egy lelkészi pályáért – 42 év Krisztus evangéliuma szolgálatában

A Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Gyülekezetben nemrég egy befejeződő lelkipásztori pályafutásért adtak hálát. Dr. Kádár Péterné hitoktató, beosztott lelkipásztor 42 évi szolgálat végén, nyugalomba vonulása alkalmából köszönt el a gyülekezettől.

A búcsúzó lelkésznő utolsó hivatalos igeszolgálatát Jézus saját szavaira építette:

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be oda. Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10, 14b – 16)

Az igehirdető elmondta, nemcsak utolsó 13 évét határozta meg ez az ige, amely időszakban a gyermekek közti szolgálat, az iskolai hitoktatás volt a fő feladata, hanem mind a 42 évét, amelyet a pályán töltött, sőt, egész életét is.

Dr. Kádár Péterné lelkésznő búcsúzó szószéki szolgálatát végzi

Kiemelte: ez alkalommal a felnőttekről és a felnőtteknek szóló tanításra szeretne hangsúlyt helyezni Jézus szavaiban. Isten Fia életével, messiási szolgálatával és halálával mutatta meg nekünk, milyen az igazi gyermek, milyen az Atyának való engedelmesség. Rá nézve, őt követve tapasztalhatjuk meg mi is, milyen hűséges Isten atyai szeretete irántunk, amelyet az ige hirdetője is számtalanszor megtapasztalt gyermekkorától fogva. Ebbe a szeretetbe kapaszkodva bízhatjuk magunkat, gyermekeinket, unokáinkat és saját, ismeretlen jövőnket is Isten atyai kezére – zárta szolgálatát a búcsúzó lelkipásztor.

A gyülekezeti hirdetések között a lelkésznő családtagjai tolmácsolták korábbi gyülekezeteinek áldáskívánását, így a Tiszaföldvár-Ószőlői, a Gyula-Gyulavári, a Rásonysápberencsi-Kázsmárki-Halmaji, valamint a Miskolc-Tetemvári Egyházközségek köszöntését. A visszavonuló lelkész első gyülekezetéből Kovács Gézáné elevenítette föl a négy évtizedes emlékeket, az akkor még Balogh Mária néven bemutatkozó, pályakezdő lelkésznő szolgálatának első éveit. Elmondta, a fiatal szolgálattevő lelkesedése élő hívogatásként hatott fiatalra és idősre egyaránt, és rövid idő alatt közösséget teremtett a „nagykunsági homokon”.

A búcsúztató gyülekezet nevében Bán Csaba elnök-lelkipásztor és Elek András főgondnok zárta a köszöntéseket és átadta a gyülekezet ajándékát, egy egyedi készítésű vásárhelyi kerámiaedény- készletet. Az istentiszteletet követően a gyülekezet tagjai vettek búcsút az elköszönő lelkésznőtől, akinek további jelenlétére és alkalmankénti helyettesítő szolgálataira továbbra is számítanak a vásárhelyi Ótemplomban.

Forrás: https://ttre.hu/

Megosztás
Scroll to Top