Kezdőlap


 

Meghívó


admin küldte be 2020. 05. 14., cs - 16:48 időpontban

MEGHÍVÓ

 

Kedves Testvérek!

 

A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa május 11-i ülésén hozott állásfoglalása szerint 2020. május 17. napjától kezdődően ismét istentiszteletetek tart a Hódmezővásárhelyi Református Ótemplomban.

 

Gyülekezeti alkalmaink közül egyelőre kizárólag a vasárnap 9:30 órai istentiszteletek lesznek megtartva, amelyek online közvetítése az egyházközség Youtube csatornáján megmarad, valamint a gyülekezet honlapjának az aktuális istentisztelet igehirdető lapja (Üzenet) letölthető.

 

Az Elnökség a Tiszántúli Református Egyházkerület elnöksége és esperesi kara által javasolt szabályok alapján létrehozta az Egyházközség Védekezési Szabályzatát, amely 2020. május 15. napjától a honlapunkról letölthető, a templomi és lelkészi hivatali hirdetőtáblán elolvasható.

 

Az istentiszteletek látogatásának rendje és szabályai röviden az alábbiak:

 

-        Kérjük 65 éven felüli gyülekezeti tagjainkat, hogy a járványügyi veszélyhelyzet további enyhüléséig, a korlátozások életkorra vonatkozó feloldásáig lehetőleg ne vegyenek részt az istentiszteleteken, azokat továbbra is online vagy az igehirdető lap segítségével kövessék.

-        Az istentiszteleteken a száj és orr eltakarása kötelező (szájmaszk, kendő, sál), védőkesztyű alkalmazása ajánlott. A templombejáratnál korlátozott számban maszkot biztosítunk. A száj és orr eltakarása a gyülekezeti éneklés alatt is kötelező (kivéve lelkész és kántor).

-        A templomban kötelező megtartani legalább 1,5 m-es védőtávolságot a jelenlévők között. A közös háztartásban élők között a védőtávolságot nem kell fenntartani. A távolságtartás érdekében 1-1 padsort ki kell hagyni. Az ülésrend betartását a szolgáló presbiterek végzik.

-        A templomban tartózkodók maximális létszáma 95 főben lett megállapítva, ennek felügyelete a szolgáló presbiterek feladata.

-        A bejáratoknál kézfertőtlenítőt helyezünk el, melynek használata belépéskor és távozáskor ajánlott, valamint a mosdóban lehetőség van szappanos, melegvizes kézmosásra.

-        Az istentiszteleteken érintéssel járó köszöntést nem lehet alkalmazni!

-        Kérjük, hogy az istentiszteletre mindenki saját énekeskönyvet hozzon! Igehirdető lap nem kerül kinyomtatásra és kiosztásra.

 

-        Az istentisztelet előtt és alatt mindkét templombejárat nyitva lesz, így a testvérek úgy készüljenek, hogy a templomtérben huzat várható. A csoportosulások elkerülése érdekében kérjük érkezéskor és távozáskor a közelebb lévő bejáratot használni.

-        A gyermekistentiszteletetek továbbra is szünetelnek. Kérjük a kisgyermekes családokat és a diákokat, hogy az iskolák, óvodák kötelező zárva tartásának fennmaradásig lehetőleg a gyermekek ne látogassák az istentiszteleteket, gyülekezeti alkalmainkat (vasárnapi istentisztelet, iskolai áhítattok) online kövessék.

-        Perselyadomány elhelyezésére a kijáratnál van lehetőség, de kérjük gyülekezeti tagjainkat, azt lehetőleg banki átutalással juttassak el a Hódmezővásárhely- Ótemplomi Református Egyházközség 11735067 -20056821 számú bankszámlájára (OTP Bank).

 

Hálát adunk Istennek, hogy bár az óvintézkedések türelmet és gondosságot igényelnek, de visszatérhetünk templomunkba. Ugyanakkor tudjuk, hogy felelősséggel tartozunk az emberi élet védelméért gyülekezeti közösségünkben és egész országunkban is.

Buzgó reményünk, hogy mihamarabb teljesen szabadon dicsérhetjük Istent az Ige és a sákramentumok köré összegyülekezve. „Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7)

 

                                    Bán Csaba                                                     Elek András

                                    Lelkipásztor                                                    Főgondnok

Hódmezővásárhely, Ótemplom