Híreink

Zsinati nyilatkozat

A Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségi Tanácsának nyilatkozata a hódmezővásárhelyi Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola ügyében

A Magyarországi Református Egyház közössége és vezetése szorgalmazza a jogsértő állapot megszüntetését, a tanulók neveléshez és oktatáshoz való alapvető jogának biztosítását és a békesség helyreállítását. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa támogatja a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközséget iskolájának zavartalan működéséért folytatott jogos küzdelmében. Az egyházközség az általa fenntartott Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola illetve Aranyossy …

A Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségi Tanácsának nyilatkozata a hódmezővásárhelyi Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola ügyében Read More »

Nyilatkozat

Nyilatkozat

A Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség Elnökségének nyilatkozata a 2023. augusztus 30. napján a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola Petőfi utca 6. szám alatti telephelyén történtek kapcsán. „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.”(Lk, 18,16) A keresztyén pedagógia igei alapja Jézus Krisztus mondása, amelynek mi, a három iskolát …

Nyilatkozat Read More »

Áttört Ótemplomi védfal

Ótemplomi siratófal

Gyülekezetünk tagjai tiltakoztak a Tormay Cécile Polgári Kör szervezésében az egykor az Ótemplomot teljesen körbeölelő védfal megmaradt részének áttörése ellen 2023. augusztus 22-én. A Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség Presbitériuma 2021 novemberében döntött arról, hogy kérelmet nyújt be az Ótemplom, a Magtár (e kettő jelenleg is műemlék), az Ótemplomi Védfal és az általa határolt terület, a rajta …

Ótemplomi siratófal Read More »

Dr Kádár Péterné

Hálaadás egy lelkészi pályáért – 42 év Krisztus evangéliuma szolgálatában

A Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Gyülekezetben nemrég egy befejeződő lelkipásztori pályafutásért adtak hálát. Dr. Kádár Péterné hitoktató, beosztott lelkipásztor 42 évi szolgálat végén, nyugalomba vonulása alkalmából köszönt el a gyülekezettől. A búcsúzó lelkésznő utolsó hivatalos igeszolgálatát Jézus saját szavaira építette: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek: aki …

Hálaadás egy lelkészi pályáért – 42 év Krisztus evangéliuma szolgálatában Read More »

Nyilatkozat

Intézményeinkbe járó diákjainknak és családtagjainak, alkalmazottainknakGyülekezeti életünk iránt érdeklődőknek Az elmúlt két hétben személyes média csatornáján, majd a Városi Televízióban dr. Márki-Zay Péter polgármester becsmérlő kifejezéseket használva, negatív színben tüntette föl a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskolát Egyházközségünkkel együtt, személy szerint Bán Csaba lelkipásztor urat. Noha több kijelentését hivatalos dokumentumok is cáfolják, nyilván hiába kérnénk …

Nyilatkozat Read More »

Köszönetnyilvánítás

„A matematika világa ismeri a kivonás törvényét. Ha van tíz egységed és ebből egyet odaadsz, akkor neked kevesebb marad. A Biblia egy másik törvényszerűséget ígér: „Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut” (Péld. 11:24)Ha odaadsz egy részt, neked sokkal több marad, mint amennyid volt. Nem megmagyarázható és …

Köszönetnyilvánítás Read More »

Látogatás Torontálvásárhelyen

Látogatás Torontálvásárhelyen

2022. november 29-én, kedden gyülekezetünk és iskoláink képviselete rövid látogatást tett testvérgyülekezetünkben, Torontálvásárhelyen. Kovács Mátyás presbiter mellett Szabó Ákos, a gimnázium intézményi lelkipásztora, Kádárné Zsoldos Edit igazgatóhelyettes és Bán Csaba lelkipásztor voltak a küldöttség tagjai. Református hittankönyveket kértek tőlünk, amelynek szívesen tettünk eleget. A Bethlen és a Szőnyi adományai mellett gyülekezetünk támogatásából két banánosdoboznyi hittankönyvvel …

Látogatás Torontálvásárhelyen Read More »

Nyilatkozat

Kedves Testvérek! Az utóbbi hetekben több alkalommal a híradásokba került és megszólíttatott gyülekezetünk, mint oktatási intézményeink fenntartója, az alábbi nyilatkozatot jelentette meg a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség Elnöksége: Nyilatkozat „Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja vanamelynek tervezője és alkotója az Isten.”,( Zsid 11,10) Október 5-én délután a város polgármestere, továbbá néhány más közszereplő közvetlenül …

Nyilatkozat Read More »

Scroll to Top