Híreink

Úszóbajnokság borítókép

Református Iskolák Országos Úszóbajnoksága XVIII. Széchy Tamás Emlékverseny

Hódmezővásárhely, 2024. április 29. (hétfő) „Az ifjúnak az erő a kitüntetése” (Péld.20,29) A versenyt azon diákoknak szervezzük, akik haladó szinten úsznak és református iskolák tanulói, valamint iskolájuk a RIDISZ tagja. 1. A verseny célja Versenyzési lehetőség biztosítása a református iskolák tanulói számára. A verseny a gyógypedagógiai intézmények 1-8 évfolyamos diákjainak is nyitott, a többségi versenyszámokba

Református Iskolák Országos Úszóbajnoksága XVIII. Széchy Tamás Emlékverseny Read More »

Id. Láng István Tanár Úr Dombormű

Id. Láng István Tanár Úr Dombormű

Presbitériumunk kezdeményezésére dombormű készül a Bethlen Gábor Református Gimnázium pantheonjába id. Láng István (1913-1985) pedagógus, gimnáziumunk egykori tanára, az 1956-os forradalmat követő megtorlás meghurcoltja emlékére. A Návay Sándor szobrászművész által formálódó alkotás megvalósításához – az átadás ez év augusztus 25.-én 11:00 órakor lesz – továbbra is várjuk gyülekezeti tagjaink adományait készpénzben a lelkészi hivatalba vagy

Id. Láng István Tanár Úr Dombormű Read More »

Ótemplom

Nyilatkozat a 2024. január 15-ei önkormányzati szórólapról

Az Ótemplomi Református Egyházközség Presbitériuma mély szomorúsággal értesült arról, hogy a Hódmezővásárhely MJ Város Önkormányzata kiadásában 2024. január 15-én megjelent szórólapon dr. Márki-Zay Péter polgármester ismételten gyűlöletkeltő, rágalmazó, manipulatív és igazságtalan – (magyarul: hazug) állításokkal támadja gyülekezetünk vezető lelkipásztorát, ezzel pedig egész református közösségünket. E nyilatkozatunkkal jelezzük elsősorban gyülekezetünk tagjainak, továbbá az Egyházközség fenntartásban lévő

Nyilatkozat a 2024. január 15-ei önkormányzati szórólapról Read More »

Asztalt terítesz 2023

Asztalt terítesz

A Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség 2023 adventjében is meghirdeti szeretetszolgálati adománygyűjtését. A Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség 2023 Adventjén is szeretetszolgálati adománygyűjtésre buzdítja a gyülekezet tagjait, valamint minden segíteni szándékozót. Krisztus-követőként nyújtsunk segítő kezet embertársainknak, bátorítással és szívből jövő szeretettel forduljunk a rászorulók felé – éljenek Hódmezővásárhelyen vagy annak külterületén, legyenek gyülekezetünk tagjai, intézményeinkbe járó gyermekek és családjaik,

Asztalt terítesz Read More »

Zsinati nyilatkozat

A Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségi Tanácsának nyilatkozata a hódmezővásárhelyi Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola ügyében

A Magyarországi Református Egyház közössége és vezetése szorgalmazza a jogsértő állapot megszüntetését, a tanulók neveléshez és oktatáshoz való alapvető jogának biztosítását és a békesség helyreállítását. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa támogatja a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközséget iskolájának zavartalan működéséért folytatott jogos küzdelmében. Az egyházközség az általa fenntartott Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola illetve Aranyossy

A Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségi Tanácsának nyilatkozata a hódmezővásárhelyi Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola ügyében Read More »

Nyilatkozat

Nyilatkozat

A Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség Elnökségének nyilatkozata a 2023. augusztus 30. napján a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola Petőfi utca 6. szám alatti telephelyén történtek kapcsán. „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.”(Lk, 18,16) A keresztyén pedagógia igei alapja Jézus Krisztus mondása, amelynek mi, a három iskolát

Nyilatkozat Read More »

Áttört Ótemplomi védfal

Ótemplomi siratófal

Gyülekezetünk tagjai tiltakoztak a Tormay Cécile Polgári Kör szervezésében az egykor az Ótemplomot teljesen körbeölelő védfal megmaradt részének áttörése ellen 2023. augusztus 22-én. A Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség Presbitériuma 2021 novemberében döntött arról, hogy kérelmet nyújt be az Ótemplom, a Magtár (e kettő jelenleg is műemlék), az Ótemplomi Védfal és az általa határolt terület, a rajta

Ótemplomi siratófal Read More »

Dr Kádár Péterné

Hálaadás egy lelkészi pályáért – 42 év Krisztus evangéliuma szolgálatában

A Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Gyülekezetben nemrég egy befejeződő lelkipásztori pályafutásért adtak hálát. Dr. Kádár Péterné hitoktató, beosztott lelkipásztor 42 évi szolgálat végén, nyugalomba vonulása alkalmából köszönt el a gyülekezettől. A búcsúzó lelkésznő utolsó hivatalos igeszolgálatát Jézus saját szavaira építette: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek: aki

Hálaadás egy lelkészi pályáért – 42 év Krisztus evangéliuma szolgálatában Read More »

Nyilatkozat

Nyilatkozat

Intézményeinkbe járó diákjainknak és családtagjainak, alkalmazottainknakGyülekezeti életünk iránt érdeklődőknek Az elmúlt két hétben személyes média csatornáján, majd a Városi Televízióban dr. Márki-Zay Péter polgármester becsmérlő kifejezéseket használva, negatív színben tüntette föl a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskolát Egyházközségünkkel együtt, személy szerint Bán Csaba lelkipásztor urat. Noha több kijelentését hivatalos dokumentumok is cáfolják, nyilván hiába kérnénk

Nyilatkozat Read More »

Scroll to Top