EFOP-3.2.5-17-00006

A projekt bemutatása

Az EFOP-3.2.5.-17-2017-00006 azonosítószámú, JÖVŐNK A TÉT című projekt megvalósításával célunk, hogy a bevont köznevelési intézmények tanulói az életkori sajátosságaiknak legmegfelelőbb ismeretháttérrel rendelkezzenek és azt a korszerű eszközök, tanulásszervezési eljárások alkalmazásával minél hatékonyabban tudják bővíteni, megújítani, illetve mindennapjaik során hasznosítani, hosszútávon hozzájárulva a munkaerőpiaci helytállásukhoz. Ennek alapján a projekt célrendszere az alábbiak szerint épül fel:

Az oktatás minőségének javulása

Modernebb módszerekkel, modernebb eszközökkel, modernebb információkhoz jutnak a diákok. A pedagógusok a legmodernebb pedagógiai módszerekkel oktathatják a tanulókat. Olyan programokat, tevékenységeket valósítanak meg, amelyek hozzájárulnak az oktatás színvonalának emeléséhez. A projektben dolgozó pedagógusok az új módszerek, technikák alkalmazásával jobban tudják motiválni tanulóinkat, ezáltal jobb eredményeket érnek el. Saját maguk is motiváltabbá válnak az innovációk használatára, s kevésbé jelenhetnek meg körükben a kiégési tünetek.

Az egyenlő bánásmód érvényesülése

A program megvalósításával olyan módszertani és technikai  eszközök alkalmazására kerül sor a két intézményben, amelynek segítségével e vidéki városban tanuló fiatalok is megfelelő információkat, tudástartalmakat szerezhetnek. Eljuthatnak olyan helyekre, amelyek megismerése tágabb lehetőséget biztosít számukra életpályájuk megtervezéshez.

Tehetséggondozáshoz szükséges feltételek javítása

A programban számos olyan szakkör, tematikus tábor, program, versenyekre való felkészítés kapott helyet, amelyek a tehetséggondozás széles területeit átfogja. 

Felzárkóztatáshoz szükséges feltételek javítása

A szakkörökön és egyéb programokon lehetőséget adunk és kínálunk azoknak a tanulóinknak, akik valamilyen oknál fogva felzárkóztatásra szorulnak. 

Élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák elsajátítása

Az intézmények pedagógiai programjai eddig is kiemelten hangsúlyozták az élethosszig való tanulás fontosságát, de ez most még nagyobb szerepet kap a pályaorientációs programok által. A pedagógusok számára tartott műhelymunkák, szakmai workshopok egyik fő motívuma ez a téma. 

Szakmai tartalom: Szolgálatok megvalósítása

"A" modul: tanórához köthető tevékenységek

 • Rendhagyó, tematikus órák, találkozók szervezése, életpályák
 • Iskolalátogatás, nyílt nap, pályaválasztási rendezvény (továbbtanulási célként azonosítható külső intézményben és/vagy saját intézményben megvalósított
 • Pályaorientációhoz kapcsolódó műhelyfoglalkozások, műhelymunka, workshopok megvalósítása

"B" modul: tanórán kívüli tevékenységek

 • Több szakmaterületet érintő munkahely bemutatások
 • A pályaorientációhoz kötött önismereti programok, tréningek, szakkörök megvalósítása
 • MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkörök, diákkörök szervezése
 • Szünidei és nyári tematikus, szakmai programú táborok szervezése (kiemelten MTMI területek)

"C" modul: A tanulók segítése érdekében végzett egyéb tevékenységek

 • Az iskolában tanító pedagógusok pályaorientációs felkészültségét szolgáló, belső témahetek, témanapok, tréningek, képzéssorozatok megvalósítása
 • Pályaválasztási tanár-diák-szülő találkozó, előadás szervezése

"D" modul: A tanulóknak nyújtott programokkal kapcsolatos fejlesztések, eszközbeszerzések

 • Az oktatásban alkalmazható korszerű, ismeretterjesztő,interaktív eszközök beszerzése, alkalmazása, taneszközkészlet bővítése. 

A projekt kedvezményezettje:

 • Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség

A projekt megvalósításába bevont köznevelési intézmények:

 • Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium (Hódmezővásárhely)
 • Szőnyi Benjamin Református Általános Iskola (Hódmezővásárhely)

Projekt alapadatai:

 • Projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.5-17-2017-00006
 • Projekt címe: Jövőnk a tét
 • Támogatás összege: 45 693 957 Ft
 • Támogatás mértéke: 100%
 • Megvalósítás időszakának kezdő időpontja: 2017.11.01.
 • A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2021.12.31.
Scroll to Top