Záró közlemény

A Szentes-Nagytemplomi Református Egyházközség – mint konzorciumvezető – és a Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség, valamint az Orosházi Református Egyházközség EFOP-3.2.3-17-2017- 00058 azonosítószámú, „Digitális környezet a köznevelésben a Református Egyházközség által fenntartott oktatási intézményekben” című projektje 2021. november 28. napján lezárult.

A projekt célja volt, hogy a bevont köznevelési intézmények tanulói az életkori sajátosságaiknak legmegfelelőbb
ismeretháttérrel rendelkezzenek és azt a korszerű eszközök, tanulásszervezési eljárások alkalmazásával minél
hatékonyabban tudják bővíteni, megújítani, illetve mindennapjaik során hasznosítani, hosszútávon hozzájárulva a
munkaerőpiaci helytállásukhoz. A projekt további (rész) céljai voltak:

 • Az intézmények digitális korszerűsítése, a digitális pedagógiához kapcsolódó taneszközök beszerzése;
 • A digitális pedagógia alkalmazását segítő IKT eszközök, berendezések beszerzése;
 • Az intézményekben dolgozó bevont pedagógusok felkészítése a digitális módszerek alkalmazására;
 • Tantermek, szaktantermek felszerelése, alkalmassá tétele a projekt megvalósítására.
 • A digitális pedagógiai módszertan alkalmazásával az SNI-s és BTMN-es tanulók fejlesztésének megvalósítása.

A projekt keretében megvalósuló főbb tevékenységek:

 • Pedagógus akkreditált továbbképzések biztosítása a bevont pedagógusok számára;
 • Bevont intézményenként rendszergazda és digitális pedagógia asszisztens alkalmazása;
 • IKT és digitális taneszközök beszerzése;
 • Intézményközi implementációs alkalmak szervezése
 • Internetbiztonsággal kapcsolatos online esemény megvalósítása.

A projekttel kapcsolatos főbb információk:

 • A projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.3-17-2017-00058
 • A projekt címe: Digitális környezet a köznevelésben a Református Egyházközség által fenntartott oktatási intézményekben
 • A kedvezményezettek: Szentes-Nagytemplomi Református Egyházközség (konzorciumvezető),
  Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség, Orosházi Református Egyházközség.

A bevont köznevelési intézmények nevei:

 • Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium (Hódmezővásárhely)
 • Kiss Bálint Református Általános Iskola (Szentes)
 • Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Orosháza)
 • Szőnyi Benjamin Református Általános Iskola (Hódmezővásárhely)

A támogatás összege: 109 856 655 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt kezdő dátuma: 2018.03.01.

A projekt befejező dátuma: 2021.11.28.

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!

Kelt: Szentes, 2021.november 28.

Szentes-Nagytemplomi Református Egyházközség

Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség
Orosházi Református Egyházközség.

Scroll to Top