EFOP-3.2.3-17-2017-00058

A projekt bemutatása

Az EFOP-3.2.3-17-2017-00058 azonosítószámú, „Digitális környezet a köznevelésben a Református Egyházközség által fenntartott oktatási intézményekben” című projekt megvalósításával célunk, hogy a bevont köznevelési intézmények tanulói az életkori sajátosságaiknak legmegfelelőbb ismeretháttérrel rendelkezzenek és azt a korszerű eszközök, tanulásszervezési eljárások alkalmazásával minél hatékonyabban tudják bővíteni, megújítani, illetve mindennapjaik során hasznosítani, hosszútávon hozzájárulva a munkaerőpiaci helytállásukhoz. Ennek alapján a projekt célrendszere az alábbiak szerint épül fel:

1. A digitális pedagógiai módszertani csomag intézményi környezetének megteremtése:

 • Az intézmények digitális korszerűsítése;
 • A szükséges IKT eszközök, berendezések beszerzése;
 • A digitális pedagógiához kapcsolódó, valamint a tanulók nevelését-oktatását támogató digitális eszközök, taneszközök beszerzése;
 • Tantermek, szaktantermek felszerelése, alkalmassá tétele a projekt megvalósítására.

2. A természettudományos megismerés támogatása:

 • A tanulók számára érthetőbbé, szerethetőbbé tenni a matematika tantárgyat, felkelteni érdeklődésüket az algoritmikus-, problémamegoldó gondolkodás, a műszaki megoldások, a programozás alapjai iránt;
 • A digitális pedagógiai módszertan rendszeres alkalmazása és a digitális kompetenciák fejlesztése;
 • tanulás segítése a szövegértés és kommunikáció területén;
 • A digitális pedagógiai módszertan alkalmazásával az SNI-s és BTMN-es tanulók fejlesztésének megvalósítása

3. A bevont pedagógusok felkészítése, továbbképzése

 • A digitalizációval összefüggő szemléletváltás elérése a nevelőtestület tagjainál;
 • A tanítók vagy matematika és természettudomány tanárainak továbbképzésének biztosítása.

4. A digitális pedagógiai szemlélet széles körű elterjedése

 • A szülők szemléletformálása, érzékenyítése a digitális pedagógia iránt;
 • Támogató disszeminációs rendezvények megvalósítása.

A projekt megvalósításában együttműködő Konzorcium:

 • Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség
 • Szentes-Nagytemplomi Református Egyházközség
 • Orosházi Református Egyházközség

A projekt megvalósításába bevont köznevelési intézmények:

 • Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium (Hódmezővásárhely)
 • Kiss Bálint Református Általános Iskola (Szentes)
 • Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Orosháza)
 • Szőnyi Benjamin Református Általános Iskola (Hódmezővásárhely)

Projekt alapadatai:

 • Projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.3-17-2017-00058
 • Projekt címe: Digitális környezet a köznevelésben a Református Egyházközség által fenntartott oktatási intézményekben
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.28.
 • Támogatás összege: 109 856 655 Ft
Scroll to Top