Nyilatkozat

A Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség Elnökségének nyilatkozata a 2023. augusztus 30. napján a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola Petőfi utca 6. szám alatti telephelyén történtek kapcsán.

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.”
(Lk, 18,16)

A keresztyén pedagógia igei alapja Jézus Krisztus mondása, amelynek mi, a három iskolát fenntartó Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség közössége csupán eszközei vagyunk. Hitben megélt mindennapi feladatunk és kötelességünk, hogy a tanítás középpontjában álló Krisztushoz vezessük és az Ige által tanítsuk azokat, akiket Urunk a Lélek ereje által reánk bízott.

A mintegy 1200 gyermekért, közel 200 pedagógusért és alkalmazottért felelősséget vállaló Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség Elnöksége, Presbitériuma, Közös Fenntartói Igazgatótanácsa és gyülekezeti közössége mély megdöbbenéssel áll az előtt a tett előtt, amelyet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata tegnap késő délután vitt véghez.

2023. augusztus 30. napján, alig egy nappal a tanévkezdés előtt, az önkormányzat, mint tulajdonos, – álláspontunk szerint – önkényesen, nem jogszerű magatartással, mindenfajta előzetes bejelentés nélkül zárat cserélt a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola telephelyeként működő Petőfi u. 6. szám alatti iskolaépület földszinti, az iskola által használt termein. E lépésével az önkormányzat nemcsak akadályozza a szeptember 1-jei iskolakezdést, hanem elzárja taneszközeitől is az iskolát!

Bár egy-egy jogügylet részletei a szerződő felekre tartoznak, az önkormányzat magatartása és folyamatos lejárató kommunikációja miatt az Egyházközség egyoldalúan nyilvánosságra hozza az e tárgyban kelt megállapodásokat:

  1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az A-131-5484-3/2020 iktatószámú, 2020. augusztus 3. napján hatályba lépő megállapodás 5. és 8. pontja szerint 5 nevelési évre ingyenes használatba átadta a Petőfi u. 6. szám alatti ingatlan meghatározott, teljes emeleti részét.
  2. 2021 decemberére jött létre az a megállapodás (Ikt. 131-463-18/21), amely az ingatlan közüzemi díjainak megosztását tartalmazta arányosítva az épületet használó három fél (az önkormányzat, a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola és a Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület) között.
  3. A Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola és az önkormányzat között 2022 őszén tárgyalások kezdődtek arra vonatkozólag, hogy a korábbi átadás-átvételi jegyzőkönyvek szerint önkormányzati engedéllyel bútorraktárként használt földszinti helyiségeket oktatási célra vehesse igénybe és módosuljon a közüzemi díjak felosztása.
  4. Dr. Márki-Zay Péter polgármester 2023. február 1. napján írta alá a 2. pontban részletezett megállapodás módosítását, amely a 2020-ban kelt használati megállapodásra hivatkozik. Az eredeti 1. számú melléklet megváltozott, abban PIROS színnel jelzi a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola által használt területeket, mind az emelet mind a földszint vonatkozásában. Az alaprajzokon a zöld szín a Gazdasági Egyesület, míg a kék az önkormányzat területét tünteti fel, míg a színnel meg nem jelöltek közös használatban állnak.
  5.  A használati megállapodás rögzíti, hogy az Önkormányzat kizárólag akkor mondhatja fel a szerződést – az adott közoktatási év utolsó napját követő öt napos határidővel -, amennyiben az Egyházközség nem köznevelési feladatot lát el vagy nem teljesíti a (kiszámlázott rezsifizetési) kötelezettségeit.

Előzőek alapján egyik sem áll fenn, így súlyosan ellehetetlenítő az a magatartás, amelyet az önkormányzat tanúsít. Ezen ügyben az Egyházközség azonnali jogorvoslattal fordul az ille ékes szervek felé.

Jézus tanítása a megtérésre, a bűnbocsánatra és a békességre int, de nem feledteti el, hogy az ítélet Isten kezében van.

„ Jaj, a világnak a botránkozások miatt! Mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj, annak az embernek, aki megbotránkoztat!
(Mt 18,7)

Jelen nyilatkoztban hivatkozott megállapodások IDE kettintva olvashatóak.

2023.08.31-Nyilatkozat-MELLEKLETEK_compressed

Megosztás
Scroll to Top